ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020.

Βρείτε το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης εδώ.

Βρείτε το έντυπο της αίτησης εδώ.