ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Νεμέας ανακοινώνει την πλήρωση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας - πυρασφάλειας του Δήμου Νεμέας.Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ. Για να τυπώσετε το έντυπο αίτησης πατήστε εδώ. Για να τυπώσετε τις υπεύθυνες δηλώσεις πατήστε εδώ.