Ανακοίνωση: Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης.
Κατασκευή στίβου με συνθετικό τάπητα σταδίου Δ.Κ. Νεμέας.