ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για τη δημόσια κλήρωση α) για τη συγκρότηση επιτροπής  επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου του έτους 2023 και β) για τη γνωμοδοτική επιτροπή επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2023.