ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση  α) επιτροπής επισκευής συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου του έτους 2021 και β) για τη  γνωμοδοτική επιτροπή επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2021).Δείτε την ανακοίνωση εδώ.