ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων(Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ3/2020).

Δείτε τα αποτελέσματα για τις καθαρίστριες με κατάταξη μερικής απασχόλησης εδώ.

Δείτε τα αποτελέσματα για τις καθαρίστριες με κατάταξη πλήρους απασχόλησης εδώ.