ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για πλήρωση τριων (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας - πυρασφάλειας του Δήμου Νεμέας.