ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

dimos nemeas

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νεμέα : 19-1-2021                               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 

  Έχοντας υπόψη:

  α) Την με αριθμ. Δία /Γ. Π. οικ. 2333ΚΥΑ(ΦΕΚ 5318/2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας  Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19».

 

Ο Δήμος Νεμέας ενημερώνει τους δραστηριοποιουμένους στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου , οι οποίοι προέρχονται από την Π.Ε. Αργολίδας να μην προσέλθουν στη λαϊκή αγορά της 21ης /1/2021. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από τα ελεγκτικά όργανα παράβαση των ανωτέρω , θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις και πρόστιμα στους παραβάτες.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                              ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ