Ανάκληση δημόσιας γνωστοποίησης για την πρόσληψη (1) ειδικού συνεργάτη.

Δείτε εδώ την ανάκληση  δημόσιας  γνωστοποίησης  για την πρόσληψη (1) ειδικού συνεργάτη.