Ανακατανομή αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων και Ορισμός νέου άμισθου Αντιδημάρχου.

Δείτε εδώ την ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων και τον Ορισμό νέου άμισθου Αντιδήμαρχου.