ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Δείτε εδώ τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες ,όπου θα πραγματοποιηθούν δολωματικοί ψεκασμοί την Πρασκευή 10-7-2020 και το Σάββατο 11-7-2020