Αναβάθμιση παιδικού σταθμού Νεμέας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.

Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Νεμέας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.

Δείτε εδώ τη μελέτη -αναβάθμισης του Παιδικού Σταθμού Νεμέας.

Δείτε εδώ τη συγγραφή των υποχρεώσεων.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη προμήθειας του Παιδικού Σταθμού Νεμέας.

Δείτε εδώ το τιμολόγιο αναβάθμισης του Παιδικού Σταθμού Νεμέας.

Δείτε εδώ τη ΤΕΥΔ.