Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Δημόσια διαβούλευση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019

Ο Δήμος Νεμέας 

ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νεμέας της περιόδου 2015-2019 (Α’φάση), που εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/39/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 20-03-2015 έως 03-04-2015

Ο Δήμος Νεμέας, στο πλαίσιο της σχετικής Νομοθεσίας και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων στον καθορισμό του οράματος και της στρατηγικής για την περιοχή τους, επιθυμεί τη συμβολή όλων στο έργο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2015 – 2019, με τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου ζητείται από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς:

να διατυπώσουν τις απόψεις τους όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και στους άξονες προτεραιότητας της δημοτικής αρχής έως και το 2019, καθώς και

να προτείνουν δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.

Δείτε το ερωτηματολόγιο πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δείτε τις ενότητες της πρώτης φάσης του στρατιγικού σχεδιασμού πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:  

ΦΑΣΗ Α’-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μπορείτε να αποστείλετε συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nemeaota@otenet.gr με την ένδειξη “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νεμέας” ή σε έντυπη μορφή να το καταθέσετε: 

Στο Δημαρχείο Νεμέας – Νεμέα  

Στο ΚΕΠ

Στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

Στους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων 

Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας έως 03-04-2015